MEIST

Võrdsed on kodanikualgatuse käigus moodustunud grupp, kuhu kuuluvad erineva taustaga ettevõtjad ning muidu ettevõtlikud inimesed. Meid kannustab mure Eesti naiste täbara olukorra pärast palgalõhe ning riigijuhtimise ja ettevõtete nõukogudes esindatuse osas. Eesti võttis aastal 2004 vastu soolise võrdõiguslikkuse seaduse, mis näeb ette üsna sarnase nõude tööandjale, mille äsja kehtestas Island, naiste õiguste esiriik maailmas. Nimelt peab tööandja seaduse järgi koguma “soopõhiseid tööalaseid statistilisi andmeid”. Selline meede annaks võimaluse tõendada ja vähendada naistele sama töö eest vähema palga maksmist kui meestele. Eesti Vabariigi valitsused – ei Partsi, Ansipi, Rõivase ega Ratase valitsus – ei ole pea 15 aasta jooksul suutnud kehtestada seadusega ette nähtud valitsuse määrust, mis selle nõude praktikas rakendaks. Kahjuks lükkas selle teema päevakorrast maha ka veebruaris kogunenud Põhiseaduskomisjon, mistõttu oleme tagasi nullpunktis. Just see kannustab gruppi Võrdsed – me peame ühiselt töötama selle nimel, et ka seadusandja võtaks neid muresid tõsiselt ja tegeleks nendega.

KUIDAS

Aasta vältav kampaania leiab aset kahe naistepäeva vahel ning selle käigus juhitakse tähelepanu ebavõrdsusele, kodusele vägivallale, finantsilisele sõltuvusele, vanusega seotud diskrimineerimisele ja seksismile Eesti ühiskonnas. Kampaania osana leiavad aset erinevad temaatilised üritused ja paneelid, keynote- kõned ning seminarid selleks, et õppida ja vahetada ideid. Koos oma toetajate ja partneritega avaldame aasta jooksul uurimistöid, artikleid ja kommentaare. Luues läbi kampaania-aasta pidevalt sidemeid Eesti uute riigijuhtidega, loodame siiralt, et lõpuks ometi saavad Eesti naiste õigused ja võimalused kaitstud (ja nende rikkumine efektiivselt sanktsioneeritud) ka tugeva võrdõiguslikkuse seaduse läbi. Kampaaniat toetavad Briti-Eesti Kaubanduskoda ning Välisinvestorite Koda Eestis (FICE – Foreign Investors Council Estonia)

VISIOON

Meie VISIOONIKS on elada Eestis, mida enam ei tunta kui ühe suurima palgalõhega riiki maailmas. Kus nii naised kui mehed saavad oma potentsiaali täielikult ära kasutada, ükskõik, millises valdkonnas nad siis ka toimetada soovivad. Eesti naised on ühiskonna- ning ärielus meestele võrdsed partnerid, neid nähakse rohkemana kui vaid soojätkamise vahendina ning nende probleeme ja muresid enam ei naeruvääristata. Olles vabad ahistamisest, stereotüüpsetest hinnangutest ja tagakiusamisest, saavad kõik panustada Eesti ühiskonda just nii nagu neile kõige sobilikum tundub. Sellises Eestis on naised vabad kodusest vägivallast, finantsilisest sõltuvusest ning nähtamatuse sündroomist, mille toob kaasa kõrgem vanus.

MISSIOON

Meie MISSIOONIKS on kaasa tuua positiivne muutus Eesti ühiskonnas, aidates luua võrdsema ja hoolivama riigi meile kõigile vaatamata soole, vanusele, rassile või usutunnistusele.